Tegger Gruppen AB

John Tegger, Verkställande Direktör Tegger Gruppen AB sedan 1993

Redan 1884 grundades vårt företag av vår nuvarande VD´s farfars far. Ända sedan starten har huvudverksamheten varit att äga och förvalta fastigheter i regionen Malmö med omnejd.
1993 tillträdde nuvarande VD John Tegger sin post och påbörjade under 1995 ett omfattande omstruktureringsarbete inom företaget. Det fastighetsbestånd som vid detta tillfälle ägdes av Tegger Bolagen AB skulle avyttras och dess kapital skulle tillföras TEGGER STIFTELSEN såsom en önskan från John Tegger´s fader och tillika styrelseordförande i företaget fram till sin bortgång i januari 1995.
I december 1995 var denna stora fastighetsaffär avslutad och totalt kunde det tillföras ett netto på ca 30.000.000:- SEK till Tegger Stiftelsens kapital. Befintlig personal övertogs till stora delar av den nye fastighetsägaren. Tegger Bolagen AB började vid detta tillfälle att söka efter nya uppdragsgivare för våra tjänster och påbörjade då även en ny era i företagets historia.
Till att tidigare i huvudsak förvaltat egna fastigheter blev det nu istället att enkom förvalta externa fastigheter.
Hösten 1996 flyttade vi ut all verksamhet till Glostorp, som ligger ca 3 km från Fosie industriområde i södra Malmö. Samtidigt startade vi Stall Glostorp.
Under 1999, efter en kortare tids intensivt säljarbete strömmade kunderna till vi började åter nyanställa
I december 2005 var vi 11 personer anställda, omsättning på ca 8,5 miljoner SEK och en vinst på ca 0,8 milj SEK.
Den 1 januari 2006 påbörjade vi den största omändringen i företagets nuvarande 122 åriga historia. Eftersom verksamheten vuxit så kraftigt på senaste tiden såg vi det naturligt att dela upp verksamheten i olika dotterbolag och den 1 mars 2006 driftssattes hela projektet som medför stora fördelar.
De största skillnaderna är att Tegger Bolagen AB bytat namn till Tegger Gruppen AB, samt att våra tidigare verksamhetsgrenar nu är egna aktiebolag
Den 1 April 2007 drar vi igång vår största kampanj i bolagets historia. Vi riktar oss i detta läge till mindre och medelstora bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare med det enkla beskedet att vi sänker Era kostnader. Mer om detta finns på länk.
Under 2007 och 2008 etablerar vi oss som specialister på bostadsrättsföreningar och ändrar vår verksamhet från tidigare mestadels hyresrätter & Industri/butiksfastigheter till att omfatta ett stort antal bostadsrättsföreningar.
Mars 2009 Vi går emot strömmen i lågkonjunkturen och nyanställer fastighetstekniker och trädgårdsskötare.
December 2009 stänger vi böckerna för 2009 och konstaterar ännu ett mycket bra år trots lågkonjunkturen
Februari 2010 Vi är med på Fastighetsmässan i Mässhallarna Malmö och får en mycket positiv upplevelse och många nya intressanta kontakter.
Mars 2010 Vi summerar den värsta vintersäsongen i modern tid…
Juni 2010 Ytterligare BRF-föreningar har anslutit sig till oss och vårt förvaltningskoncept.
Augusti 2010 Vi lanserar vår stora BRF-kampanj 2010
Senast ändrad 27 juli, 2016