Stall Glostorp

Stall Glostorp äger och driver ett inackorderingsstall för privata dressyr- och hopp-hästar

Anläggningen är välutrustad och har en hög säkerhetsnivå för både hästägare, hästar och utrustning

Stall och anläggning genomgick en grundläggande ROT-renovering 1996 och har sedan dess genomgått mindre och större förändringar och förbättringar.

Vi står under årlig kontroll från Jordbruksverkets och Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och innehar alla behövliga tillstånd för djurhållning.

Kontakta stallkontoret på 040 – 37 02 61 för mer information.

Mer info får Du på:  www.stallglostorp.se

 

Senast ändrad 27 maj, 2014