Tegger Stiftelsen

151130 iPhone JT 211
Tegger Priset 2015: Årets pristagare tillsammans med John Tegger

Tegger Stiftelsen

Tegger-Stiftelsen grundades 1993 och erhöll genom ett testamentariskt förordnande 1995, i samband med Jan Teggers bortgång, ca 30.000.000:- kronor att förvalta.

Stiftelsen delar årligen ut tre till fem stipendier till unga framstående forskare som har doktorerat och önskar fortsätta på sin utstakade linje. Stipendiernas storlek bestäms år från år, men ligger runt  350-400.000:-/st

Hitintills har Tegger stiftelsen utdelat ca 25 miljoner kronor detta utan att ursprungskapitalet påverkats tack vare goda placeringar i den finansiella marknaden.

Mer om stiftelsens verksamhet finns på www.teggerstiftelsen.se