FastighetsTeamet AB

Bildades 1995

FastighetsTeamet AB etablerades såsom egen verksamhetsgren redan 1995 och avknoppades från moderbolaget och blev eget aktiebolag den 1 mars 2006. Alla förvaltningsuppdrag sköts via FastighetsTeamet, både till externa och till egna fastigheter. Våra uppdrag är en blandning av rena rutinuppdrag med t.ex. yttre renhållning och trädgårdsskötsel till avancerad teknisk service och reparationsarbete på våra objekt.

Våra specialiteter

Våra specialiteter är akut felavhjälpning, där vi kan erbjuda snabb och kompetent service inom många område. Inom FastighetsTeamet erbjuder vi även flertalet bygg-relaterade tjänster med renovering, om- & tillbyggnad samt förekommande El och VVS arbete . Vi finns i tjänst Dygnet Runt – Året Runt.

Mer information om oss får Du via www.fastighetsteamet.se
eller ring vår VD & Försäljningschef John Tegger på 040 – 370 770